Expansie goudwinning te zien op nieuwe website Amazon Conservation Team

Posted in

Amazon Conservation Team (ACT) heeft op 12 oktober de website “Amazon Gold Rush: Gold Mining in Suriname” gelanceerd. Op de website is informatie van verschillende bronnen bijeen gebracht om de expansie van goudwinning in Suriname te tonen.

De website maakt gebruik van de laatste technieken om de informatie interactief en visueel interessant te maken. De desastreuze effecten op het oerwoud van Suriname en de leefgebieden zijn meteen zichtbaar. Voor de inhoudelijke samenstelling van de website zijn er verschillende bronnen en publicaties in en buiten Suriname geraadpleegd. Er is ook overleg geweest met overheidsinstanties en verschillen organisaties die inheemse- en marrongemeenschappen vertegenwoordigen.

ACT stelt dat deze website een middel kan zijn voor beleidsmakers, milieuorganisaties, wetenschappers en studenten, omdat er de informatie divers en op verschillende niveaus is. Zo, kan door een selectie te maken, een kaart aangetoond worden waarop beschermde natuurgebieden en goudmijn activiteiten te zien zijn. Op deze manier kan er onder andere gemakkelijk gekeken worden waar de beschermde gebieden die onder druk staan.

“We hopen dat de informatie van deze website zal bijdragen in de discussie over hoe het leefgebied van de inheemsen en marrons te beschermen” zegt Minu Parahoe directeur van ACT Suriname. “Waterbronnen raken vervuild door kwik en ander afval, het Amazonewoud wordt vernietigd. De dieren die in de bossen voorkomen, waarvan de binnenlandbewoners voor voedsel afhankelijk zijn, verplaatsen zich. De voedselzekerheid komt in gevaar. ACT Suriname is bereid samen te werken met organisaties die zich bezighouden met beleid rond de goudwinning en de bescherming van de leefgebieden van de tribale volken.”

De ACT-rangers monitoren reeds de water kwaliteit in de directe omgeving van hun leefgebieden. Ze kijken ook naar de expansie van goudactiviteiten rond hun dorpen. Via satellietbeelden laat de website zien dat er vanaf 1984 een enorme uitbreiding van de goudmijnactiviteiten is geweest. De website zal frequent ge-update worden zodat er steeds meer informatie beschikbaar komt.

De website is te bereiken op https://www.amazonteam.org/maps/suriname-gold/

Looking for ways to support Amazon Conservation Team?

Consider donating to help us continue our work, or explore other ways to get involved:

Media Relations

For press release inquiries, please contact us at info@amazonteam.org.

Related Articles

Share this post

Bring awareness to our projects and mission by sharing this post with your friends.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.