Biodiversity training of indigenous communities completed in Suriname

Posted in

Biodiversity training of indigenous communities completed in Suriname

Over the past two years, 25 “Amazon Conservation Rangers” of the Trio and Wayana indigenous communities of Suriname have been trained in sustainable management of the forest as a natural resource; the training has been conducted by the Amazon Conservation Team (ACT) with partners. The rangers are local monitors who have been appointed by their communities to prevent the entry of outsiders, promote food security and income generation, and protect essential local forest species, such as the dwarf palm known as tasi which is used in the construction of residential huts in the villages.

Simultaneously during these two years, research has been conducted through data collection on the status of the forest, wildlife and other biodiversity elements. Further, the project has also been dedicated to increasing the interest of local youth in studying forest, nature and biodiversity conservation: ACT Program Director Minu Parahoe reports that unfortunately, local youth have generally shown little or no interest in studying the forest and nature, despite the career opportunities that may arise. In the project, the scientific aspects have been coupled with the local knowledge of communities. On December 13, the project results were presented to a range of stakeholders at Paramaribo’s Courtyard Marriott.

ACT’s project partners in Suriname include the National Foundation for Forest Management and Production Control (SBB), the National Herbarium of Suriname, the Centre for Agricultural Research in Suriname (CELOS), the Nature Technical Institute (NATIN), and the National Forest Service (LBB). Ms. Parahoe says that each of these institutions has specific knowledge that has been shared, and that all have had an organizational interest in implementing this project: “It has been a win-win situation for all stakeholders, because the work has been necessary for the local communities, the rangers, and the institutional partners.”

Dutch version:

De leefgemeenschappen van de inheemse stammen Trio’s en Wayana’s zijn de afgelopen twee jaar getraind in duurzaam beheer van het bos als natuurlijke hulpbron. Naast het opleiden van 25 ‘rangers’ is ook aandacht besteed aan het interesseren van lokale jongeren, om te kiezen voor een studie voor bos, natuur en behoud van de biodiversiteit.

De training is uitgevoerd door het Amazone Conservation Team (ACT) met partners. Ook is in die twee jaren onderzoek gedaan naar dataverzameling van gegevens over het bos, 'wildlife' en andere ontwikkelingen in de biodiversiteit. Dinsdag zijn in Courtyard Marriott de resultaten van dit project gepresenteerd.

Programma directeur Minu Parahoe van ACT zegt, dat erover het algemeen geen of weinig belangstelling is van jongeren voor bos en natuur. Dit doet zich voor, terwijl er daar goede carrièremogelijkheden liggen. In het project zijn de wetenschappelijke aspecten gekoppeld aan de lokale kennis van de gemeenschappen. De rangers, lokale toezichthouders, zijn aangesteld om erop toe te zien dat hun leefgemeenschappen niet in gevaar kwamen door intrede van buitenstaanders, voedselzekerheid, inkomstenwerving en om bossoorten te beschermen, zoals de dwergpalm 'Tasi', waarmee woonhutten worden gebouwd.

De partners van ACT zijn onder andere Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) het Nationaal Herbarium Suriname, het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, het Natuur technisch Instituut en de dienst Landsbosbeheer. Parahoe zegt dat elk van deze instituten specifieke kennis heeft, die met elkaar is gedeeld. Daarnaast hebben zij elk een belang gehad om samen dit project uit te voeren. "Het is voor elke partner een win-winsituatie geweest, omdat het voor zowel de lokale gemeenschappen, de rangers als voor de partners noodzakelijk is geweest."

Looking for ways to support Amazon Conservation Team?

Consider donating to help us continue our work, or explore other ways to get involved:

Media Relations

For press release inquiries, please contact us at info@amazonteam.org.

Related Articles

Share this post

Bring awareness to our projects and mission by sharing this post with your friends.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.